KPZ NAKI
Úvodní stránka

Projekt výzkumu a vývoje NAKI DF12P01OVV001
Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu
prostřednictvím institutu krajinných památkových zón

Doba řešení: 1. 3. 2012–31. 12. 2015

 

Řešitelská pracoviště:

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, v. v. i.
Národní památkový ústav
Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební


Hlavní cíle projektu:

1) Prohloubit poznatky o kulturně-historických hodnotách kulturní krajiny, se zaměřením na zhodnocení a rozvinutí stávajícího systému ochrany a péče v rámci kategorie krajinných památkových zón.
2) Zlepšit podmínky pro ochranu a uchování této části kulturního dědictví a dosáhnout mezioborového metodického konsensu v této oblasti.
3) Zvýšit povědomí a ochranu hodnot historické kulturní krajiny jako důležitou součást národního přístupu ke krajině a příspěvek k implementaci mezinárodních úmluv.


Aktualizováno naposledy: 8. 11. 2018