Aktivita 1201A07

Aktivita 1201A07
Formulace aktivit řešení 5. etapy projektu: Vypracovat a modelově ověřit návrh monitorovacích indikátorů pro sledování kvality a udržitelnosti rozvoje KPZ

Řešitelé: A. Salašová, metodická skupina

Výsledky:

V rámci řešení aktivity byla rozpracována východiska metodického postupu – formulovány aktivity 5. etapy řešení projektu (viz přehled níže).

Aktivita 1205A01
Vyhodnocení teoretické vhodnosti dosud používaných indikátorů životního prostředí (resp. tzv. krajinných indikátorů) pro monitorování kvality KPZ. Selekce skupin indikátorů dle jednotlivých typů historické kulturní krajiny (komponovaná krajina, asociativní krajina, organicky utvářená historická krajina)

Aktivita 1305A02
Upřesnění výběru krajinných indikátorů po vykonání terénních průzkumů (na základě vyhodnocení změn struktury krajiny)

Aktivita 1305A03
Zpracování výpočtových modelů pro vyhodnocení vybraných indikátorů

Aktivita 1305A04
Vyhodnocení krajinných indikátorů na modelových územích – výpočet a následná interpretace získaných dat

Aktivita 1405A05
Verifikace, případně revize navržených sad indikátorů

Aktivita 1405A06
Návrh monitoringu pro modelová území

Aktivita 1205A07
Příprava a certifikace metodiky pro posuzování vlivů nových záměrů na KPZ a dalších plánovaných výstupů 5. etapy