Aktivita 1202A01

Aktivita 1202A01
Příprava pracovního návrhu metodiky a pilotní ověření pracovního návrhu (naplnění osnovy evidenčního listu KPZ) standardizovaných záznamů pro oblast KPZ v prostředí moderních informačních technologií v rámci stávajících KPZ

Řešitelé: V. Kučová, B. Pacáková, M. Ehrlich, ve spolupráci s odbornými týmy všech pracovišť

Výsledky:

V rámci aktivity bude provedeno pilotní ověření pracovního návrhu (naplnění osnovy evidenčního listu KPZ) standardizovaných záznamů pro oblast KPZ. Pilotní ověření bude provedeno na KPZ Čimelicko-Rakovicko, KPZ Žehušicko a KPZ Bojiště u Přestanova, Chlumce a Varvažova.

Výsledky
V průběhu roku 2012 byl zpracován pracovní návrh osnovy evidenčního listu KPZ.

V roce 2013 byla zpracována pracovní verze metodiky v první verzi užším autorským kolektivem, jehož složení koresponduje se zástupci NPÚ. Návrh byl diskutován v celoprojektovém metodickém týmu. Jsou zde zohledněny dosavadní poznatky a konsensuálně prodiskutované okruhy. Potvrzuje se specifikum KPZ jako víceoborového tématu. Teze metodiky byly zpřesňovány na základě pracovních verzí evidenčních listů, které byly pilotně ověřeny na krajinách různého typu: území bojiště, území krajiny komponované a zároveň kontinuálně se vyvíjející různého rozsahu. Pracovní verze metodiky je uvedena zde: Metodika pro tvorbu standardizovaného záznamu o krajinné památkové zóně (pracovní verze listopad 2013). Tímto je řešení aktivity naplněno a ukončeno. Výsledná verze metodiky bude předložena k certifikaci v rámci aktivity 1302A04.