Aktivita 1302A03

Aktivita 1302A03

Vytvoření standardizovaných záznamů pro oblast KPZ v prostředí moderních informačních technologií v rámci stávajících KPZ

Výsledky:
Standardizované záznamy budou souborem komplementárních údajů o každé z již prohlášených KPZ. Evidenční listy budou součástí Ústředního seznamu kulturních památek, po ustavení nové aplikace (Památkový katalog) se stanou i jeho přímou součástí. Toto provázání nebylo součástí tohoto projektu, ale věříme, že se záznamy podaří v digitální podobě do celoústavního systému začlenit a aplikaci výsledků tak posílit.

V roce 2013 byly uceleně zpracovány 3 evidenční listy pro KPZ Bojiště u Přestanova, Chlumce a Varvažova, KPZ Čimelicko-Rakovicko a KPZ Lednicko-valtický areál. V pokročilé rozpracovanosti jsou další evidenční listy pro Chudenicko, Plasko, bojiště u Hradce Králové, Slavicko-Slatiňansko, Orlicko a Libějovicko-Lomecko. V dokumentu Vzorové zpracování evidenčního listu Krajinné památkové zóny Čimelicko-Rakovicko je ukázkově uvedeno zpracování evidenčního listu pro KPZ Čimelicko-Rakovicko. Práce budou pokračovat i v následujícím období.

V roce 2014 pokračovaly práce na tvorbě vzorových standardizovaných záznamů pro již prohlášené KPZ. Nejde přitom pouze o terénní výzkum, poznatky a jejich srozumitelnost širší veřejnosti jsou průběžně ověřovány v řadě souvisejících činností. V lednu 2014 přitom MK vyhlásilo 4 další PR krajinného typu v oblasti Krušnohoří, v souvislosti s důležitým projektem nominace vybraných částí na Seznam světového dědictví UNESCO. Jde o celkem 4 nové KPZ s  názvy: Hornická kulturní krajina Jáchymov, Hornická kulturní krajina Abertamy - Boží Dar - Horní Blatná, Hornická kulturní krajina Kovářská - Měděnec a Hornická kulturní krajina Krupka. Řešitelský tým tuto skutečnost reflektoval žádosti o změnu z dubna 2014, kde MK ČR uvědomil o ochotě zahrnout do řešených témat i tyto nové KPZ, zejména proto, aby se mohly odrazit i ve výsledku III. etapy - publikaci, kde by mohly být nové památkové zóny jinak postrádány. MK ČR změnu schválilo, což umožnilo i výjezdy do těchto míst s cílem doplnění údajů a terénních fotografií, stejně jako rozpracování dalších standardizovaných záznamů, v návaznosti na texty příslušných právních dokumentů – jimiž byly nové památkové zóny prohlášeny. Zároveň budou aktualizovány i podklady, které byly pro tento účel v NPÚ zajištěny v období 2011-2012. Jde přitom o metodicky a tematicky nová území, protože dosavadní soubor 19 KPZ žádnou „montánní“ lokalitu nezahrnoval. Byly proto operativně vytipovány i zcela specifické jevy montánních krajin, a to jak k doplnění do grafických značek, tak do definic v již rozpracované metodice. Kolektiv autorů byl posílen o specialistu na dané téma. Vzorové standardizované záznamy KPZ budou dokončeny v nejbližších měsících poté, jak bude dokončen proces certifikace metodiky, s níž by měly být popisy v souladu (viz aktivita 1302A04). Struktura standardizovaných záznamů autorskému týmu pomáhá k vystižení hlavních hodnot a hlavně i metodicky vede i sjednocení těchto textů pro další výsledky projektu.