Aktivita 1305A02

Aktivita 1305A02

Upřesnění výběru krajinných indikátorů po vykonání terénních průzkumů (na základě vyhodnocení změn struktury krajiny)

 

Výsledky:

V roce 2013 bylo dokončeno řešení této aktivity. Na metodických schůzkách byla provedena:

  1. determinace nejvýznamnějších změn krajiny památkových zón (12. 3. na schůzce garantů byla konstatována jako nejvýznamnější změna: změna využití území a změna vizuální kvality krajiny);
  2. revize (respektive redukce) sady indikátorů navržených na plenárním shromáždění v listopadu 2012 a její odsouhlasení metodickou skupinou dne 30. 4. 2013. Sada indikátorů dle rozhodnutí metodické skupiny bude doplněna ještě o vyhodnocení využití manažerských (plánovacích) nástrojů v managementu KPZ.

Dosažené výsledky aktivity jsou představeny v dokumentu: Výpočtové modely vybraných krajinných indikátorů. Tímto je řešení aktivity naplněno a ukončeno.