Aktivita 1305A03

Aktivita 1305A03

Zpracování výpočtových modelů pro vyhodnocení vybraných indikátorů

 

Výsledky:

V návaznosti na řešení aktivity 1305A02 byl zpracován návrh indikátorů formou výpočtového modelu s komentářem. Dosažené výsledky této aktivity jsou představeny v dokumentu: Výpočtové modely vybraných krajinných indikátorů. Experimentálně byl zpracován výpočet změny land use a změny visibility dominant na území KPZ Lednicko-valtický areál. Výsledky jsou průkazné a umožňují posouzení rozsahu nežádoucích změn kvality krajiny.