Aktivita 1305A04

Aktivita 1305A04

Vyhodnocení krajinných indikátorů na modelových územích – výpočet a následná interpretace získaných dat

 

Výsledky:

Aktivita 1305A04 Vyhodnocení krajinných indikátorů na modelových územích – výpočet a následná interpretace získaných dat je v listopadu 2013 pouze zahajovaná. Jako první bude zpracováno území Lednicko-valtického areálu (ukázky v dokumentu: Výpočtové modely vybraných krajinných indikátorů). Ostatní pilotní KPZ budou vyhodnocené v závislosti od rychlosti dokončení vektorizace map císařských otisků, které slouží jako podkladová datová vrstva pro výpočet. Řešení aktivity bylo v roce 2013 rozpracováno a bude pokračovat i v následujícím období.

Na řešení aktivity se navázalo v roce 2014. Vyhodnocení monitorovacích indikátorů se soustředilo zejména na KPZ Libějovicko – Lomecko a Lednicko – valtický areál. Do konce roku 2014 budou k dispozici výsledky pro KPZ Území bojiště bitvy u Slavkova a Vranovsko – Bítovsko. Výsledky byly prezentovány na konferencích, připravovány jsou rukopisy článků do recenzovaných periodik. Řešení aktivity bude ukončeno do konce roku 2014.