Aktivita 1405A05

Aktivita 1405A05

Verifikace, případně revize navržených sad indikátorů

 

Řešení aktivity bylo zahájeno v roce 2014 a probíhá souběžně s vyhodnocováním modelových území. Výstupy aktivity budou zapracovány do připravovaných metodik monitoringu stavu KPZ a posuzování vlivů záměrů na krajinu KPZ. Ukončení aktivity je plánováno na konci roku 2014.