Aktivita 1205A07

Aktivita 1205A07

Příprava a certifikace metodiky pro posuzování vlivů nových záměrů na KPZ a dalších plánovaných výstupů 5. etapy

 

Výsledky:

V roce 2014 byly zpracovány pracovní verze dvou metodik: Metodiky pro monitoring stavu krajinné památkové zóny - pracovní verze listopad 2014 a Metodiky pro posuzování vlivů na krajinné památkové zóny - pracovní verze listopad 2014. Certifikované metodiky a články v recenzovaném periodiku jsou ve fázi rozpracování. Finalizace plánovaných výsledků za V. etapu projektu je předpokládána v roce 2015.

 

V roce 2015 byly na základě vybraných výsledků zpracovány dva recenzované články (Jrec) (Příloha XXVI.: SEDLÁČEK, J., TRPÁKOVÁ, L., SALAŠOVÁ, A. (v recenzním řízení): Komponovaná krajina Libějovicko-Lomecko. Příběh tří staletí. Příloha XXV.: FLEKALOVÁ, M., DOHNALOVÁ, B. (v recenzním řízení): Rozbor kompozice části bývalého panství Náměšť nad Oslavou.) K termínu periodické průběžné zprávy jsou oba články v recenzním řízení. Dále byla zpracována kapitola v odborné knize (Příloha XXIV.: SALAŠOVÁ, A. (v tisku): Monitoring stavu krajinných památkových zón.

Na základě pracovních verzí z roku 2014 byly dopracovány a předloženy k certifikaci dvě metodiky: Metodika monitoringu stavu krajinné památkové zóny a Metodika hodnocení vlivů na krajinné památkové zóny.

 

Obě metodiky byly předloženy k certifikaci na MK ČR v rámci avíza v červnu 2015. Dopisem MK ČR (MK-S 100/2012 OVV) ze dne 24. 7. 2015 byl příjemce srozuměn s vybranými oponenty, kteří byli obratem osloveni se žádostí o posudek. Připomínky a náměty z oponentních posudků byly bezprostředně po jejich předání vyhodnoceny a zapracovány do obou metodik. Výsledné verze metodik se zapracováním připomínek oponentů.

 

SALAŠOVÁ, A., SEDLÁČEK, J., TRPÁKOVÁ, L., MARTINKOVÁ - KUCHYŇKOVÁ, H., (2015): Metodika monitoringu stavu krajinné památkové zóny. (metodika + průvodní zpráva)

 

SEDLÁČEK, J., SALAŠOVÁ, A., TRPÁKOVÁ, L., (2015): Metodika hodnocení vlivů na krajinné památkové zóny. (metodika + průvodní zpráva)


Metodiky byly opětovně předány na MK ČR, tak aby mohl být zdárně dokončen certifikační proces. K termínu odevzdání letošní periodické průběžné zprávy nebyl certifikační proces k předloženým metodikám uzavřen.