Literatura
Literatura

BÁRTA, J. [ed.] (2001): Tvář naší země – krajina domova, svazek úvodní. Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001v Praze a Průhonicích. ČKA Praha, Lomnice nad Popelkou, Studio JB, 366s. ISBN 80-86512-01-0, ISBN 80-86512-00-2 (soubor)

BÁRTA, J. [ed.] (2002): Tvář naší země – krajina domova, svazek 0. Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 8.-11. října 2002v Praze a Průhonicích. ČKA Praha a Společnost pro krajinu, Lomnice nad Popelkou, Studio JB, 157s. ISBN 80-86512-12-6, ISBN 80-86512-11-8 (soubor)

BÁRTA, J. [ed.] (2005): Tvář naší země – krajina domova, svazek 0. Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 8.-10. Března 2005v Praze a Průhonicích. Společnost pro krajinu a ČKA Praha, Lomnice nad Popelkou, Studio JB, 171s. ISBN 80-86512-27-4, ISBN 80-86512-26-6 (soubor)

Sbírka mezinárodních smluv ČR č. 13/2005 (částka 6): Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o krajině z 24. ledna 2005

Sbírka mezinárodních smluv č. 73/2000 (částka 35): Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy ze dne 11. Srpna 2000.

Sbírka zákonů České a Slovenské federativní republiky č. 159/1991Sb.: Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví ze dne 6. 5. 1991.

Programové prohlášení vlády na období 2010-2014, oddíl V., kapitola Kultura (s. 28), http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/Programove_prohlaseni_vlady.pdf

Nora Mitchell, Mechtild Rössler, Pierre-Marie Tricaud (Authors/Ed.) World Heritage Cultural Landscapes - A Handbook for Conservation and Management, UNESCO, 2009; (ISBN 978-92-3-104146-4)