Řešitelé projektu
Řešitelé projektu

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, veřejná výzkumná instituce
Ing. Martin Weber – hlavní řešitel projektu
Spoluřešitelé:
RNDr. et PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D., Ing. Tereza Hrubá (do VIII/2013), Ing. Lenka Stroblová (do X/2013), Ing. Jiří Dostálek, CSc., PhDr. Věra Vávrová, Ing. Lucia Bendíková, doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D. (do XII/2012), RNDr. Michal Andreas, Ph.D. (od I/2013), Mgr. Marek Havlíček, Ph.D. (od I/2013), Ing. Lucie Medková, Ph.D. (od II/2013 do XII/2014), Ing. Tomáš Veith (od X/2013), Ing. Katarína Demková (od X/2013), Ing. Vendula Krausová, MSc., Ph.D. (od XII/2014)

Národní památkový ústav
Ing. arch. Věra Kučová – řešitel dalšího účastníka
Spoluřešitelé:
Ing. Božena Pacáková, Ing. arch. Alena Krusová, CSc., Mgr. Karel Foud, Ing. Marek Ehrlich, Ing. Marie Pavlátová, Ing. arch. Jan Pešta, Mgr. Jakub Chaloupka, Mgr. Lubomír Zeman, Ing. Svatava Podrazilová, Ing. arch. Ladislav Svoboda, Ing. Pavel Hušek, Mgr. Josef Slavíček, Ing. Pavel Šlechta

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici
doc. Dr. Ing. Alena Salašová – řešitel dalšího účastníka
Spoluřešitelé:
Ing. Lenka Trpáková (Kulišťáková) (do V/2014), Ing. Daniela Smetanová (Vítovská) (do VI/2014), Ing. Markéta Flekalová, Ph.D., Ing. Jozef Sedláček, Ing. Barbora Dohnalová (do VIII/2014) , Ph.D., Ing. Hana Martinková - Kuchyňková , Ph.D., (od IX/2014), Ing. Barbora Fiřtová (od VII/2014).

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. – řešitel dalšího účastníka
Spoluřešitelé:
doc. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D., Ing. arch. Karel Kuča, Ing. arch. Simona Vondráčková (Švecová)