Aktuální stav řešení
Aktuální stav řešení

V současné době probíhají dokončovací práce na problémově orientovaných etapách 3.–5., které budou ukončeny v roce 2015.