Pracoviště
Pracoviště

Příjemce:
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. (VÚKOZ, v. v. i.) se v oblasti výzkumu zaměřuje zejména na podporu, péči, ochranu a uchování přírodních zdrojů, kulturního a přírodního dědictví krajiny, výzkum v oblasti geografických informačních systémů, monitoring a ochranu biodiverzity ekosystémů, výzkum v oblasti rostlinné genetiky a šlechtění, výzkum technologií množení a pěstování rostlin, výzkum a ověření metod detekce vybraných chorob neprodukčních rostlin.

Další účastníci projektu:
Národní památkový ústav

Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební