2. etapa

Navrhnout a modelově ověřit obsahovou náplň standardizovaných záznamů pro oblast KPZ v prostředí moderních informačních technologií.

 

Hlavní řešitel: V. Kučová (NPÚ)

 

Předpokládané výsledky: návrh podoby standardizovaných záznamů, modelové ověření obsahové náplně na vybraných KPZ, metodika tvorby standardizovaných záznamů.

 

Řešení veškerých aktivit vztahujících se k II. etapě bylo ukončeno v roce 2014, dosažené výsledky byly uvedeny v periodických průběžných zprávách 2012 až 2014.

 

V roce 2015 je uplatněn jeden odborný příspěvek v recenzovaném časopise (PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, B. (2015):  Asociativní a organicky vyvinutá krajina bojiště bitvy u Hradce Králové.) a certifikovaná verze Metodiky standardizovaného záznamu krajinné památkové zóny. (Na základě dopisu MK ČR ze dne 24. 6. 2015, Č.j. MK 38166/2015 OVV, Sp.zn. MK-S 100/2012 OVV vydané Osvědčení č.46)

 

V rámci etapy jsou zpracovávány 4 dílčí aktivity:

Aktivita 1202A01
Příprava pracovního návrhu metodiky a pilotní ověření pracovního návrhu (naplnění osnovy evidenčního listu KPZ) standardizovaných záznamů pro oblast KPZ v prostředí moderních informačních technologií v rámci stávajících KPZ

Aktivita 1202A02
Pořízení šikmých leteckých snímků, podchycení archeologických jevů a zajištění dalších podkladů z informačních bází

Aktivita 1302A03
Vytvoření standardizovaných záznamů pro oblast KPZ v prostředí moderních informačních technologií v rámci stávajících KPZ

Aktivita 1302A04
Příprava a certifikace metodiky tvorby standardizovaných záznamů pro oblast KPZ v prostředí moderních informačních technologií a dalších plánovaných výstupů 2. etapy