3. etapa

3. etapa (1. 7. 2012–31. 12. 2015)
Navrhnout a modelově ověřit postupy pro identifikaci, interpretaci a prezentaci kulturně-historických a přírodních hodnot a vazeb KPZ, vč. podchycení a zhodnocení vývoje určujících prvků, segmentů a prostorových vztahů krajiny v prostředí GIS.

 

Hlavní řešitel: M. Weber (VÚKOZ, v. v. i.)

 

Předpokládané výsledky: možnosti a postupy identifikace a interpretace kulturně-historických a přírodních hodnot a vazeb, možnosti a návrhy prezentace kulturně-historických a přírodních hodnot a vazeb, modelové ověření na vybraných KPZ.

 

V rámci etapy je zpracováváno 8 dílčích aktivit:

Aktivita 1203A01
Dokumentace vývoje krajiny zájmového území na základě vyhodnocení statistických dat o využití půdního fondu (vč. shromáždění podkladů a literatury)

Aktivita 1203A02
Dokumentace vývoje krajiny zájmového území na základě vyhodnocení starých map, plánů a leteckých snímků (vč. shromáždění podkladů a literatury)

Aktivita 1203A03
Dokumentace vývoje krajiny a historického významu zájmového území na základě vyhodnocení archivních pramenů, souborných topografických děl a studia regionálních pramenů (vč. shromáždění podkladů a literatury), Dokumentace odkazu významných historických osobností formujících podobu krajiny.

Aktivita 1203A04
Dokumentace, rámcová interpretace vývoje správního uspořádání

Aktivita 1203A05
Souhrnné vyhodnocení vývoje krajiny zájmového území pro potřeby odborné publikace a dalších výstupů

Aktivita 1203A06
Identifikace, interpretace a prezentace kulturně-historických hodnot krajiny a územních vazeb

Aktivita 1203A07
Identifikace, interpretace a prezentace přírodních hodnot krajiny, návrh péče a ochrany o přírodní hodnoty krajiny

Aktivita 1203A08
Prezentace kulturně-historických a přírodních hodnot - příprava a zpracování odborné monografie o stávajících KPZ a dalších plánovaných výstupů 3. etapy