5. etapa

5. etapa (1. 7. 2012–31. 12. 2015)
Vypracovat a modelově ověřit návrh monitorovacích indikátorů pro sledování kvality a udržitelnosti rozvoje KPZ.

Hlavní řešitel: A. Salašová (MENDELU)

Předpokládané výsledky: monitorovací indikátory a metodka pro sledování kvality a udržitelnosti rozvoje KPZ, návrh kritérií a metodika pro posuzování vlivů nových záměrů na KPZ, modelové ověření na vybraných KPZ.

 

V rámci etapy je zpracováváno 7 dílčích aktivit:

Aktivita 1205A01
Vyhodnocení teoretické vhodnosti dosud používaných indikátorů životního prostředí (resp. tzv. krajinných indikátorů) pro monitorování kvality KPZ. Selekce skupin indikátorů dle jednotlivých typů historické kulturní krajiny (komponovaná krajina, asociativní krajina, organicky utvářená historická krajina)

Aktivita 1305A02
Upřesnění výběru krajinných indikátorů po vykonání terénních průzkumů (na základě vyhodnocení změn struktury krajiny)

Aktivita 1305A03
Zpracování výpočtových modelů pro vyhodnocení vybraných indikátorů

Aktivita 1305A04
Vyhodnocení krajinných indikátorů na modelových územích – výpočet a následná interpretace získaných dat

Aktivita 1405A05
Verifikace, případně revize navržených sad indikátorů

Aktivita 1405A06
Návrh monitoringu pro modelová území

Aktivita 1205A07
Příprava a certifikace metodiky pro posuzování vlivů nových záměrů na KPZ a dalších plánovaných výstupů 5. etapy