Aktivita 1201A02

Aktivita 1201A02
Analýza stávajícího systému ochrany historické kulturní krajiny v rámci KPZ
(1. 3. 2012 – 31. 8. 2012)

Řešitelé: celý projektový tým

Popis aktivity: V rámci aktivity byla zpracována SWOT analýza stávajícího systému ochrany a péče o historickou kulturní krajinu v rámci KPZ.

Výsledky:

V aktivitě byla zpracována SWOT analýza, která sledovala postižení osobního pohledu jednotlivých řešitelů na stávající systém ochrany a péče o historickou kulturní krajinu v ČR (prostřednictvím institutu KPZ). Sestavení SWOT analýzy odráží myšlenku využít území KPZ, jakožto referenčních území pro implementaci Evropské úmluvy o krajině (EÚoK). Cílem práce bylo vytvořit podklad pro řešení problémově orientovaných etap projektu (2.–5. etapa).
Jako způsob utřídění a hodnocení získaných poznatků bylo využito 6 problémových oblastí, vycházejících z tezí Evropské úmluvy o krajině v níže uvedené struktuře. Poslední oblast nástrojového vybavení pro realizaci ochrany a péče o historickou kulturní krajinu byla dále rozčleněna do 6 podoblastí.

Na základě výsledků provedené SWOT analýzy byl připraven odborný příspěvek.

V roce 2013 byl publikován odborný příspěvek v recenzovaném časopise s hlavním oborem patřícím do NRRE. Odborný příspěvek je  v úplném znění zde: Ochrana a péče o historickou kulturní krajinu v České republice prostřednictvím institutu krajinných památkových zón (SWOT analýza).