Aktivita 1201A03

Aktivita 1201A03
Výběr a rozdělení modelových území v rámci pracovišť
(1. 3. 2012 – 30. 4. 2012)

Řešitelé: celý projektový tým

Výsledky:

Mezi jednotlivá pracoviště byly rozděleny garance nad řešením 19 stávajících KPZ, a to v základní a rozšířené úrovni zpracování. Základní úrovní zpracování je myšlen sběr dat pro potřeby 2. etapy projektu a pro naplnění odborné monografie, zpracovávané v rámci 3. etapy projektu.

1201A03_res