Aktivita 1201A04

Aktivita 1201A04
Formulace aktivit řešení 2. etapy projektu: Navrhnout a modelově ověřit obsahovou náplň standardizovaných záznamů pro oblast KPZ v prostředí moderních informačních technologií

Řešitelé: V. Kučová, metodická skupina

Výsledky:

V rámci řešení aktivity byla rozpracována východiska metodického postupu – formulovány aktivity 2. etapy řešení projektu (viz přehled níže). Dále byla připravena pracovní osnova pro obsahovou náplň standardizovaných záznamů pro oblast KPZ v prostředí moderních informačních technologií.

Aktivita 1202A01
Příprava pracovního návrhu metodiky a pilotní ověření pracovního návrhu (naplnění osnovy evidenčního listu KPZ) standardizovaných záznamů pro oblast KPZ v prostředí moderních informačních technologií v rámci stávajících KPZ

Aktivita 1202A02
Pořízení šikmých leteckých snímků, podchycení archeologických jevů a zajištění dalších podkladů z informačních bází

Aktivita 1302A03
Vytvoření standardizovaných záznamů pro oblast KPZ v prostředí moderních informačních technologií v rámci stávajících KPZ

Aktivita 1302A04
Příprava a certifikace metodiky tvorby standardizovaných záznamů pro oblast KPZ v prostředí moderních informačních technologií a dalších plánovaných výstupů 2. etapy