Aktivita 1201A05

Aktivita 1201A05
Formulace aktivit řešení 3. etapy projektu: Navrhnout a modelově ověřit postupy pro identifikaci, interpretaci a prezentaci kulturně-historických a přírodních hodnot a vazeb KPZ, vč. podchycení a zhodnocení vývoje určujících prvků, segmentů a prostorových vztahů krajiny v prostředí GIS

Řešitelé: M. Weber, metodická skupina

Výsledky:

V rámci řešení aktivity byla rozpracována východiska metodického postupu – formulovány aktivity 3. etapy řešení projektu (viz přehled níže). Dále byla připravena pracovní osnova odborné monografie představující kulturně-historické a přírodní hodnoty stávajících KPZ.

Aktivita 1203A01
Dokumentace vývoje krajiny zájmového území na základě vyhodnocení statistických dat o využití půdního fondu (vč. shromáždění podkladů a literatury)

Aktivita 1203A02
Dokumentace vývoje krajiny zájmového území na základě vyhodnocení starých map, plánů a leteckých snímků (vč. shromáždění podkladů a literatury)

Aktivita 1203A03
Dokumentace vývoje krajiny a historického významu zájmového území na základě vyhodnocení archivních pramenů, souborných topografických děl a studia regionálních pramenů (vč. shromáždění podkladů a literatury), Dokumentace odkazu významných historických osobností formujících podobu krajiny.

Aktivita 1203A04
Dokumentace, rámcová interpretace vývoje správního uspořádání

Aktivita 1203A05
Souhrnné vyhodnocení vývoje krajiny zájmového území pro potřeby odborné publikace a dalších výstupů

Aktivita 1203A06
Identifikace, interpretace a prezentace kulturně-historických hodnot krajiny a územních vazeb

Aktivita 1203A07
Identifikace, interpretace a prezentace přírodních hodnot krajiny, návrh péče a ochrany o přírodní hodnoty krajiny

Aktivita 1203A08
Prezentace kulturně-historických a přírodních hodnot – příprava a zpracování odborné monografie o stávajících KPZ a dalších plánovaných výstupů 3. etapy